1 jaar BriefingBoek: missie dichterbij

Een jaar geleden presenteerden wij het BriefingBoek in de Kromhout Kazerne. Onze missie: geef de briefing de aandacht die hij verdient. Een briefing moet immers de start zijn van een vruchtbare samenwerking tussen klant en bureau of leverancier in plaats van een snelle invuloefening zoals in de praktijk vaak gebeurt.

De problematiek, maar ook de glanzende potentie van een goede briefing, zijn herkend door het vakgebied. Het is geweldig dat onze gehele eerste oplage inmiddels is verkocht: 1.000 exemplaren! Opleidingen besteden weer aandacht aan de briefing, met een gastcollege door de BriefBusters of aan de hand van de lesbrief. Een aantal grote onderwijsinstellingen zetten het BriefingBoek op de literatuurlijst, waaronder Van der Hilst, SRM en LOI. 79 professionals in de LinkedIn-groep. Diverse bureaus geven hun klanten inspiratie om met hun eigen briefings aan de slag te gaan tijdens een klantdag in samenwerking met de auteurs. Lovende recensies in vakbladen, een pagina in Communicatie NU van Betteke van Ruler. We mochten op de Haagse Communicatiedag staan, bij de Utrechtse Communicatie Kring presenteren, voor de actieve leden van VMC een workshop geven en ga zo maar door!

Onze missie om communicatiebriefings aandacht te geven en het briefen leuker te maken is dus al voor een groot deel geslaagd. En we gaan verder! Een nieuw concept is in ontwikkeling, om het maken van een briefing nog beter te faciliteren. Dit concept wordt in de loop van 2013 gepresenteerd. Wil jij de briefing ook de aandacht geven die hij verdient? Nodig dan de BriefBusters uit voor een workshop en beveel het BriefingBoek aan via social media!

Petra Klören en Ingeborg van Egmond

Auteurs van het BriefingBoek
Een praktische handleiding bij het schrijven van communicatiebriefings

Discussier mee:
twitter #briefingboek
linked in-groep BriefingBoek
facebook

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als berichten