Vijf gouden briefingregels

Drs. Tamara van der Peet deed in 2007 namens SWOCC onderzoek naar de reclamebriefing. Wat is nu eigenlijk een goede brief? En hoe kan het briefingsproces zo soepel mogelijk verlopen? Hieronder een aantal van haar gouden briefregels.

1.     Een goede brief is het halve werk
Een goede start kan een hoop problemen voorkomen. Tijd geïnvesteerd in een goede briefing betaalt zich altijd terug.

2.     Bepaal van tevoren duidelijk wat je van elkaar verwacht
Maak vooraf duidelijke afspraken over rolverdeling, verantwoordelijkheden en benodigde informatie.  Wat zijn jouw wensen als opdrachtgever en wat wil je het bureau laten doen? Welke informatie heeft het bureau nodig? Hoe vindt de debriefing plaats en de evaluatie? Kortom maak duidelijke afspraken.

3.     Stel goede vragen
In het briefingproces staat het afstemmen van verwachtingen centraal. Maar kom maar eens achter elkaars verwachtingen. Dit kan alleen door de juiste vragen te (durven) stellen aan de eigen brandmanagers, strategen, directeuren maar ook aan de communicatiespecialisten van het bureau.

4.     Is de brief KoSHIR?
Oftewel, voldoet het document aan de briefwetten: Kort, Sturend, Helder, Inspirerend en Relevant? Het briefingproces is een reductieproces. Alle bijzaken moeten worden geschrapt en de kern van de strategie moet overblijven. Dus durf te kiezen!

5.     Het briefingdocument is belangrijk, maar niet heilig
Een grote valkuil voor een goed briefingproces is een te sterke focus op het document. Wanneer je je blind staart op het maken van de perfecte brief, vergeet je dat het uiteindelijk om de inhoud gaat. Effectieve communicatie ontstaat door chemie tussen mensen.